Start

Kredyty i pożyczki na każdą kieszeń !

generyczne_suwaki_300x250 Image Banner 300 x 250

Zdolność kredytowa

Wyliczanie zdolności kredytowej to skomplikowana procedura, która umożliwia bankom ocenę naszej finansowej wiarygodności i prawdopodobieństwa tego, czy jesteśmy w stanie spłacić kredyt lub pożyczkę, o którą się staramy. Jakie elementy brane są pod uwagę przy ustalaniu naszej zdolności kredytowej? Przede wszystkim nasz dochód pochodzący z rożnych form zatrudnienia. Nie jest zaskoczeniem fakt, że banki preferują osoby zatrudnione na stałe, pracujące w renomowanych firmach i cenione przez swoich pracodawców. Takie osoby, a właściwie ich dochody, są gwarancja spłaty kredytu lub zaciągniętej pożyczki. W chwili obecnej, na skutek zmian na rynku pracy i wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia, banki biorą pod uwagę dochody pochodzące z umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Obliczając naszą zdolność kredytową, bank weźmie także pod uwagę nasze comiesięczne wydatki na prąd, wodę, żywność, czyli ogólnie rzecz biorąc, na utrzymanie. Następnie, zliczone zostaną wszelkie obciążenia finansowe wynikające ze spłaty innych pożyczek i kredytów, a także zakupów ratalnych. Dochody współmałżonka lub partnera są także brane pod uwagę. Ważną nowością jest to, że związki nieformalne są przez niektóre banki traktowane niemal na równi z małżeństwami. Wpływ na zdolność kredytową ma także ilość dzieci na utrzymaniu. Co więcej, bank postara się zebrać informacje na temat naszej przeszłości finansowej. Korzystając z danych przechowywanych w takich instytucjach jak Biuro Informacji Kredytowej, prześwietlona zostanie nasza historia kredytowa, to w jaki sposób spłacaliśmy poprzednie kredyty, czy nie zalegaliśmy z płatnościami, ogólnie rzecz biorąc, czy byliśmy dobrymi i rzetelnymi klientami.
Źródło -Bankier.pl.


Tańsze kredyty w EURO !

Na początku listopada 2012 r Europejski Bank Centralny, pod kierownictwem nowego prezesa Mario Draghi, obniżył podstawową stopę procentową z 1,5 do 1,25 proc. EBC nie widzi istotnych zagrożeń inflacyjnych, dostrzegł natomiast coraz większe ryzyko ponownego pojawienia się recesji w Europie. W kontekście ciągłego zamieszania wokół Grecji i braku rozwiązań kryzysy zadłużeniowego prawdopodobne są kolejne obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie.
To pozytywna informacja także dla polskich kredytobiorców zadłużonych w euro i wszystkich tych, którzy zamierzają zaciągnąć kredyt w unijnej walucie. W tym roku EBC podwyższał stopy procentowe dwa razy, łącznie o 0,50 p.p. co w połączeniu ze słabnącym złotym zdecydowanie podwyższyło kwotę miesięcznych spłat. Jeśli po decyzji Banku spadnie EURIOBOR to rata 30-letniego kredytu na 300 tysięcy powinna obniżyć się o około 45 złotych z 1530 do 1485 (przy założonej 2,5% marży i spadku EURIBOR 1,58 do 1,33 proc.).

Jednocześnie powiększona wczoraj różnica pomiędzy stopami procentowymi w Eurolandzie i w Polsce powinna umocnić złotego, dodatkowo obniżając co miesięczne zobowiązania wobec banku.

Skala dysproporcji stóp jest szczególnie widoczna przy porównaniu wysokości rat dla kredytu w euro i w rodzimej walucie. 1830 złotych – tyle trzeba co miesiąc płacić przy 30-letnim kredycie w wysokości 300 tysięcy złotych (przy marży 1,25% i WIBOR3M 4,91 proc.).
Udział kredytów mieszkaniowych w euro we wszystkich udzielonych kredytach w I połowie 2011 roku wynosił 13,6%. Cały czas klienci szukający finansowania na zakup nieruchomości w pierwszej kolejności wybierają złotego.
Źródło - Money.pl


Kredyt hipoteczny z 0% marży

Brak prowizji za udzielenie kredytu i marża 0% w pierwszym roku kredytowania to najnowsza propozycja Credit Agricole Bank Polska dla poszukujących środków na zakup własnego domu lub mieszkania. Już od 2 kwietnia klienci, którzy zdecydują się na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego lub kredytu mieszkaniowego z dopłatami "Rodzina na Swoim" mogą skorzystać z nowej oferty promocyjnej. Zgodnie z jej warunkami marża banku w ciągu pierwszych 12 miesięcy od momentu uruchomienia kredytu wyniesie 0 proc. Po tym okresie klienci uzyskają marżę uzależnioną od posiadanego wkładu własnego. Dodatkowo osoby, które złożą wniosek bezpośrednio w placówce nie zapłacą również prowizji za udzielenie kredytu. Promocja obejmuje finansowanie nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.
Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest założenie w Credit Agricole Bank Polska konta osobistego z comiesięcznym wpływem wynagrodzenia oraz zakup ubezpieczenia na życie do kredytu mieszkaniowego. Do czasu ustanowienia hipoteki kredytobiorca zobowiązany jest także do skorzystania z ubezpieczenia pomostowego. Przykładowo zatem klienci dysponujący 20 proc. wkładem własnym, którzy zdecydują się na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w kwocie 170 000 zł na okres 30 lat z promocyjną marżą obniżoną do 0 proc. mogą oszczędzić w pierwszym roku kredytowania ponad 1600 zł w stosunku do oferty standardowej. Wysokość raty w pierwszym roku będzie wynosić bowiem około 1076* zł do czasu ustanowienia hipoteki i około 957 zł po jej ustanowieniu. Odpowiednio dla oferty poza promocją, z marżą 1,30 proc. w całym okresie kredytowania, raty w pierwszym roku będą wynosić około 1214* zł do czasu ustanowienia hipoteki i około 1096 zł w kolejnych miesiącach.
Jeśli klient zdecyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu w okresie pierwszych czterech lat prowizja wyniesie 3 proc.
* do wyliczenia przyjęto założenia, że ustanowienie hipoteki będzie trwało 6 miesięcy oraz stopa WIBOR3M wynosi 4,97%
Źródło - Money.pl